Aktualności

Czytaj Najnowsze Wiadomości

Event Factor zorganizuje w Bielsku-Białej największą Galę Celic Gladiator. Gala oficjalnie potwierdzona została w czwartek 14 lutego w Ratuszu, a list intencyjny dotyczący przeprowadzenia wydarzenia latem w Bielsku-Białej – w sobotę 29 czerwca br. – w obecności Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego podpisali prezes federacji Celtic Gladiator Albert Jarzębak oraz wiceprezydent miasta Adam Ruśniak.